Thông tin

Our information:

KIỂM HÓA HÀNG

Việc kiểm tra hải quan ở Việt Nam cho những lô hàng xuất và nhập khẩu được thực hiện rất kỹ lưỡng. Nhân viên đóng gói của chúng tôi sẽ đích thân đóng gói lại hàng hóa của khách hàng sau khi kiểm hóa để chắc chắn rằng, hàng hóa được sắp xếp cẩn thận trong thùng trước khi đưa lên sắp xếp vào container.

BẢO HIỂM

Tất cả bảo hiểm rủi ro sẽ được mua theo yêu cầu của khách hàng thông qua Công ty Hoàng Gia. Công ty Hoàng Gia đề xuất mua bảo hiểm của công ty Bảo hiểm Inter Trans và Inc. A Royal & Sun Alliance có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ.

STAFF

Our staff team at RT INternational is one of our greatest assets. Our multilingual head office staff is experienced professionals. Our 20- strong packing crew has been expertly trained in the art of careful and efficient packing. They know that when you are responsible for people’s personal possessions attention to detail is of paramount importance.

PACKING STANDARDS

RT International moving service maintains high international safety standards in packing, storage and transportation. Our packing materials meet international standard requirements.
High standards in packing quality and efficiency also mean taking care of the moving site, during both the packing and unpacking processes. Our crews always ensure your home is left clean and free of packing leftovers and debris at the end of the packing session.

VẬT NUÔI

Vật nuôi trong gia đình cũng là một phần quan trọng mà bạn không thể bỏ lại trong quá trình vận chuyển. Với nhiều kinh nghiệm trong việc vận chuyển vật nuôi, chúng tôi có thể giúp bạn xử lý các yêu cầu từ phía cơ quan hải quan liên quan đến vật nuôi, bao gồm:

  • Chứng nhận sức khỏe vật nuôi.
  • Chứng nhận xuất xứ vật nuôi.
  • Chứng nhận tiêm chủng vacxin

• Chứng nhận vệ sinh từ các Trung tâm kiểm tra chẩn đoán thú y

Any information please Contact Us.